ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

گزارش تحلیلی > دریافت گواهینامه حضور در سمینار

دریافت گواهینامه حضور در سمینار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۷ تعداد بازدید: 504

دریافت گواهینامه سمینار1

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

دریافت گواهینامه حضور در سمینار

۱۳۹۶/۹/۲۷

همایش: چشم‌انداز سیاست قدرت‌های بزرگ در قرن 21

۱۳۹۶/۹/۱۳

سمینار: چشم‌انداز نظم منطقه‌ای غرب آسیا از نگاه ایران و آمریکا

۱۳۹۶/۹/۱۱