ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

نوشتار دیگران > اتحادیه اروپا > کاغذ سفید کمیسیون اروپا در سال 2017

کاغذ سفید کمیسیون اروپا در سال 2017

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۹ تعداد بازدید: 202

این گزارش، به تحلیل محتوای سند استراتژیک منتشر شده توسط کمیسیون اروپا می پردازد و سناریوهای مطرح شده در این سند درباره مسیرهای آینده همگرایی اروپایی را مورد شناسایی قرار میدهد.به مناسبت شصتمین سالگرد انعقاد پیمان رم، ژان کلود یونکر، رئیس این کمیسیون در سخنرانی خود با عنوان "وضعیت اتحادیه اروپا در سال های پیش رو" سناریوهای پنج گانه ای را در مورد آینده همگرایی اروپایی مطرح کرد؛ سناریوهایی که بطور جامع ودر قالب سندی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شد. هر کدام از این سناریوها نگاهی اجمالی به وضعیت بالقوه اتحادیه اروپا تا سال 2025 می­اندازند و شکل این وضعیت را منوط به انتخاب های اروپایی در سال های آتی می دانند.

در یک نگاه کلی این پنج سناریو عبارتند از:

1)پیشبرد روند فعلی: این سناریو، ادامه روند فعلی همگرایی اروپایی در عین تمرکز روی دستور العمل اصلاح نهادی (برآمده از تصمیم کمیسیون در زمان آغاز به کار مجموعه فعلی در سال  2014 و اعلامیه براتیسلاو در سال 2016) را مطرح می کند.

2)همگرایی، صرفا در قالب بازار واحد: باز تمرکز همگرایی روی بازار واحد و پرهیز از توسعه همگرایی در حوزه هایی که دست یابی به فهم مشترک در آنها دشوا ر است.

3)حفظ روند فعلی در عین توسعه و تعمیق همگرایی توسط برخی اعضا: بر اساس این سناریو اعضایی که خواهان همگرایی بیشتر هستند؛ می توانند در قالب توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه در درون ساختار اتحادیه با یکدیگر همکاری کنند.

4)کاهش حوزه های همگرایی در عین افزایش کارآیی آنها: بر اساس این سناریو، محدود شدن حوزه های همگرایی توجهات و منابع مالی را به سمت حوزه های مشخص محدودی معطوف می کند و این امر، خود سبب تقویت کارآیی همگرایی در این حوزه ها می شود.

5)توسعه و تعمیق همگرایی: این سناریو به دنبال افزایش دامنه موضوعات همگرایی اروپایی و گسترش همکاری ها در درون چارچوب اتحادیه اروپا است.

همچنین، در این گزارش گام های تکمیلی و بعدی که اتحادیه می‌بایست در سال های آتی بردارد؛ به شرح ذیل فهرست شده اند:

  • توسعه بعد اجتماعی اتحادیه اروپا؛
  • تعمیق همگرایی پولی و مالی؛
  • کنترل آثار منفی جهانی شدن؛
  • آینده دفاع مستقل اروپایی؛
  • نحوه تامین مالی پروژه های اروپایی؛

کاغذ سفید کمیسیون اروپا در سال 2017

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

برنامه موشکی ایران؛ بخشی از پویایی امنیت منطقه ای

۱۳۹۶/۸/۱۰

کاغذ سفید کمیسیون اروپا در سال 2017

۱۳۹۶/۱/۱۹

فروپاشی اتحادیه اروپا؟

۱۳۹۵/۱۲/۲۱