ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

نشست های تخصصی > اتحادیه اروپا > نشست تخصصی اتحادیه اروپا 7: بررسی تحولات امنیتی غرب آسیا از منظر اتحادیه اروپا و کشورهای عربی

نشست تخصصی اتحادیه اروپا 7: بررسی تحولات امنیتی غرب آسیا از منظر اتحادیه اروپا و کشورهای عربی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تعداد بازدید: 691

نشست تخصصی اتحادیه 7محور این نشست، ارزیابی نگاه و رویکرد کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا نسبت به مقوله امنیت در منطقه خاورمیانه از یک سو و بررسی نقطه نظرات و رویکرد کشورهای عربی به تحولات امنیتی منطقه از سوی دیگر است . در حقیقت، هدف از برگزاری این نشست مقایسه تطبیقی نگاه کشورهای اروپایی و عربی به تحولات امنیتی منطقه غرب آسیا و شناسایی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه های دو طرف درباره اولویت های امنیتی منطقه است.شناخت دیدگاه­ و رفتار کنشگران برون و درون منطقه‌ای ( کشورهای اروپایی و عربی ) نسبت به مقوله امنیت در غرب آسیا در خلاء قدرت آمریکا و چگونگی برون رفت از این بحران ، محور هفتمین نشست گروه اتحادیه اروپا بود.

این نشست تخصصی با مدیریت آقای دکتر حسین غریبی مدیر گروه اتحادیه اروپا از ساعت 17 لغایت 20 دوشنبه 23 اسفند 1395 برگزار گردید. . پس از ارائه مطلب توسط دکتر بهزاد احمدی لفورکی پژوهشگر موسسه ابرار معاصر ایران آقایان محمد فرازمند مدیر کل خلیج فارس و اصغر محمدی مدیر کل سابق خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امور خارجه  به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.

حاضرین این نشست به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:

  • بهزاد احمدی لفورکی، پژوهشگر موسسه ابرار معاصر ایران
  • حسین غریبی، مدیر گروه اتحادیه اروپا
  • حامد موسوی، استاد دانشگاه تهران و مدیر گروه آمریکا
  • سهراب سعدالدین، کارشناس گروه اتحادیه اروپا
  • علی‌اکبر کیانی، کارشناس گروه اتحادیه اروپا
  • محمدحسن طاهری، مدیر گروه آلمان
  • محمود نورانی، مدیر محتوایی موسسه
  • اصغر محمدی، معاون بین الملل ریاست مجلس شورای اسلامی
  • محمد فرازمند، مدیرکل خلیج‌فارس وزارت امور خارجه
  • مجید قهرمانی، مدیر گروه بریتانیا

در ابتدای نشست دکتر حسین غریبی، مدیر جلسه با بیان ‌ضرورت شناخت دو دیدگاه عربی و اروپایی نسبت به نظم امنیتی جدید در حال شکل گیری در منطقه غرب آسیا گفت براساس اسناد امنیتی بالا دستی چون سند استراتژی جهانی 2016 و کتاب سفید کمیسیون در آوریل 2017 اتحادیه اروپا با تغییر پارادایمی در رویکرد سیاسی وامنیتی خود خواهان ایفای نقش در قامت یک بازیگر ژئو استراتژیک در منطقه می باشد اینکه این نقش تا چه میزان از سوی کشورهای عربی منطقه مقبول و پذیرفته شده می باشد کانون اصلی موضوع این نشست  می باشد با این مقدمه ایشان از میهمانان محترم خواست به ارائه دیدگاههای خود بپردازند.

  

جهت دریافت فایل کامل نشست با مؤسسه ایران-یوریکا تماس حاصل فرمایید.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
 
مطالب دیگر در این بخش تاریخ انتشار

نشست تخصصی گروه اتحادیه اروپا 12: الزامات اتحادیه اروپا در حفظ برجام و بررسی سناریوهای محتمل

۱۳۹۶/۱۲/۸

نشست تخصصی گروه اتحادیه اروپا 11: بررسی علل و تبعات جریان راست افراطی در اروپا

۱۳۹۶/۱۰/۶

دهمین نشست تخصصی گروه اتحادیه اروپا

۱۳۹۶/۹/۱

برگزاری نشست با نمایندگان موسسه ابتکار مدیریت بحران (CMI)

۱۳۹۶/۶/۱۴

نشست تخصصی اتحادیه اروپا 8: استراتژی اتحادیه اروپا در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران و تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا

۱۳۹۶/۲/۲۵

نشست تخصصی اتحادیه اروپا 7: بررسی تحولات امنیتی غرب آسیا از منظر اتحادیه اروپا و کشورهای عربی

۱۳۹۵/۱۲/۲۵

نشست تخصصی اتحادیه اروپا 6: بررسی ساختار شکلی اتحادیه اروپا؛ با نگاهی مستندانه به قدرت‌های پنهان در تصمیم‌گیری اتحادیه

۱۳۹۵/۱۱/۳

نشست تخصصی اتحادیه اروپا 5 : بررسی رابطه اروپا با امریکا پس از انتخاب ترامپ و تاثیرات آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۱۱/۳

نشست تخصصی اتحادیه اروپا- 4 : روابط اتحادیه اروپا با روسیه و مدیریت بحران در روابط با روسیه؛ چالش ها و فرصت های جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۱۰/۶

نشست تخصصی اتحادیه اروپا- 3 : راهبردهای اتحادیه اروپا در منطقه خاورمیانه در چهارچوب راهبرد جهانی EU و منافع جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۸/۲۴

نشست تخصصی اتحادیه اروپا1: بررسی ابعاد سیاسی و امنیتی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، با نگاهی بر فرصت ها و چالش های ایجاد شده برای جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۷/۲۶