ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا


پژوهشگران میهمان - فرانسه


آقای سعادت آقاجانی

• دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه دفاع ملی؛
• پژوهشگر اروپا، تحلیلگر مسائل امنیت ملی و دارای تألیفات متعدد در حوزه امنیت ملی و مسائل فرانسه.

 

 

 

 

آقای پیروز ایزدی

• دکتری زبان‌شناسی همگانی از دانشگاه تهران؛
• عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک؛
• کارشناس سیاست خارجی و تحلیلگر مسائل اروپا و فرانسه و دارای تألیفات متعدد از جمله ده‌ها مقاله علمی، ترجمه ده‌ها کتاب و مقالات علمی متعدد در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی.

 

 

آقای محمدرضا دهشیری

• دكتري علوم سياسي از دانشگاه تولوز فرانسه؛
• استاديار علوم سياسي در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه، معاون پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و معاون سابق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو؛
• تحلیلگر سیاست خارجه و مسائل فرانسه.

 

 

آقای محمدرضا مجیدی

• دکتری علوم سیاسی از دانشگاه علوم اجتماعی تولوز فرانسه؛
• عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سفیر و نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی یونسکو، معاون سابق امور اجتماعی و شوراهای وزیر کشور، مشاور سابق وزیر علوم در حوزه علوم انسانی و فرهنگی و معاون پژوهشی سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛
• تحلیلگر روابط بین‌الملل، حقوق بشر و مسائل فرهنگی اروپا و دارای مقالات، تألیفات و ترجمه کتب متعدد.

 

 

آقای محمود محمدی

• دکترای سیاست بین‌الملل از دانشگاه خاورشناسی ناپل جمهوری ایتالیا؛
• مدیر کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، مشاور وزیر امورخارجه و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تونس و الجزایر، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته روابط خارجی؛
• پژوهشگر سازمان‌های بین‌المللی، مطالعات اروپا و روابط بین الملل و دارای مقالات و تألیفات متعدد در مسائل سیاست خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و سیاست و امنیت بین‌المللی.