ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا


پژوهشگران میهمان - ایالات متحده آمریکا


آقای فؤاد ایزدی

• دکتری ارتباطات جمعی از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا آمریکا (1388)؛
• عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان (پیوسته) و دانشکده حقوق و علوم سیاسی (وابسته)دانشگاه تهران؛
• کارشناس رسانه و ارتباطات جمعی، پژوهشگر مسائل آمریکای شمالی و دارای تألیفاتی در حوزه رسانه و دیپلماسی عمومی آمریکا.

 

 

 

آقای محمد جمشیدی

• دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران؛
• عضو هیئت علمی و استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران؛
• پژوهشگر روابط بین‌الملل، مسائل امنیتی و دفاعی، کارشناس مسائل هسته‌ای، آمریکای شمالی و دارای تألیفات و مقالاتی در حوزه سیاست خارجی و نهادهای داخلی آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران و اقتصاد سیاسی.

 

 

آقای داوود زندی

• دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس؛
• عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو گروه علمی مطالعات آمریکای پژوهشکده مطالعات راهبردی؛
• پژوهشگر علوم سیاسی، کارشناس مسائل آمریکا و دارای تألیفاتی در حوزه‌های گروهای تروریستی و پدیده طالبان و همچنین گردآورنده کتاب «يادمان دکتر حميد عنايت پدر علم سياست ايران».

 

 

آقای علی اصغر سلطانیه

• دکتری فیزیک هسته‌ای از دانشگاه ایالتی یوتا در آمریکا؛
• اولین سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سفیر سابق ج.ا.ا. در نمایندگی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو و معاون اسبق اداره کل سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه؛
• متخصص فیزیک هسته‌ای، خلع سلاح، کنترل تسلیحات، سا‌زمان‌های بین‌المللی و معاهدات.

 

 

آقای ابراهیم متقی

• دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه تربیت مدرس؛
• عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران؛
• کارشناس مسائل سیاسی، مطالعات امنیتی و دفاعی و مسائل آمریکا شمالی و دارای تألیفاتی در حوزه سیاست خارجی آمریکا، سیاست خارجی ایران و جغرافیای سیاسی.

 

 

آقای محمود یزدان فام

• دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران؛
• عضو گروه علمی مطالعات ایران و پژوهشگر روابط بین‌الملل در پژوهشکده مطالعات راهبردی؛
• پژوهشگر امور بین‌الملل، استراتژی نظامی، جنگ ایران و عراق و مطالعات امنیتی، کارشناس مسائل آمریکا شمالی و دارای تألیفاتی در حوزه استراتژی نظامی و جنگ ایران و عراق، مسایل امنیتی، جهانی شدن و سیاست خارجی آمریکا.