ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا


پژوهشگران میهمان - آلمان


آقای بهزاد احمدی لفورکی

• دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی؛
• رئیس گروه اروپا در مؤسسه ابرار معاصر تهران، مدیر ارتباطات بین‌المللی (از 1389 تا کنون)، مدیر کتاب اروپا (از 1389 تا کنون) و مدیر بولتن‌های مؤسسه ابرار معاصر تهران (از سال 1380 تا 1389)؛
• کارشناس مطالعات اروپا، مسائل ناتو و آلمان و دارای تألیفات متعدد در حوزه مسائل اروپا.

 

 

 

آقای مرتضی خوانساری

• دارای تجربه فعالیت‌های دیپلماتیک در آلمان، اتریش، سوئیس و افغانستان؛
• کارشناس مسائل کشورهای آلمانی زبان، تحولات اروپا و آلمان و دارای مقالات و تألیفات متعدد در حوزه مسائل بین‌المللی، اقتصادی و نظامی؛

 

 

 

آقای محمد رضا دوستی زاده

• کارشناس ارشد ادبیات معاصر آلمانی از دانشگاه یولیوس ماکسیمیلیان و دکترای زبان آلمانی از دانشگاه یوهان ولفگانگ فون گوته؛
• مدیر گروه مطالعات آلمان در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، مدیر گروه زبان آلمانی دانشگاه تهران، کارشناس اعزام به کشورهای آلمانی زبان اداره بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
• کارشناس مسائل کشورهای آلمانی زبان، فرهنگ و ادبیات آلمانی، راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های متعدد در حوزه مطالعات آلمان و ادبیات آلمانی.

 

 

آقای اردشیر سنایی

• دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی؛
• استادیار و مدیر گروه روابط بین‌الملل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، عضو کمیته مطالعات منطقه‌ای دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز؛
• کارشناس حوزه تحولات سیاسی و روابط بین‌الملل و دارای تألیفات متعدد در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی.

 

 

آقای علیرضا شیخ عطار

• کارشناس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف؛
• قائم مقام سابق وزیر امور خارجه، معاون اقتصادی سابق وزارت امور خارجه، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آلمان، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در هند، مشاور شورای عالی امنیت ملی و مدیر بخش آسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک (۱۳۸۴- ۱۳۷۸) و مدیر مسئول و سردبیر سابق روزنامه همشهری؛
• کارشناس مسائل سیاسی- اقتصادی اروپا و آمریکا، به ویژه آلمان و دارای تألیفات متعدد در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی.

 

 

آقای حسین غریبی

• دکترای علوم سیاسی از آلمان؛
• سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در پرتغال و دارای تجربه فعالیت‌های دیپلماتیک در اروپا؛
• کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی، تحولات اروپا و آلمان و دارای مقالات و تألیفات متعدد در حوزه مسائل بین‌المللی.

 

 

 

آقای داوود کیانی

• دکتری روابط بین‌الملل از واحد علوم و تحقیقات تهران؛
• استادیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، پژوهشگر ارشد گروه مطالعات اروپا در مرکز تحقیقات استراتژیک، عضو شورای علمی مؤسسه فرهنگی مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز، سردبیر سابق فصلنامه ایراس.
• کارشناس تحولات سیاسی امنیتی اروپا، آلمان، مسائل روابط بین‌الملل، روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز و دارای تألیفات و مقالات متعدد در حوزه روابط بین‌الملل.

 

آقای علی مشکین مهر

• کارشناس ارشد ماشین سازی از دانشگاه فني برلين؛
• سرپرست و نفر دوم سفارت جمهوري اسلامي ايران در وين – اتريش، كارشناس ارشد سابق در اداره اول غرب اروپا و دارای تجربه فعالیت‌های دیپلماتیک در اروپا؛
• کارشناس مسائل کشورهای آلمانی زبان، تحلیلگر مسائل سياست داخلي، احزاب، سياست خارجي، امنيتي، دفاعي و اطلاعاتي آلمان و دارای تألیفات متعدد در این حوزه.

 

 

آقای احمد نادری

• دکترای تخصصی انسان شناسی سیاسی از دانشگاه فرایه برلین (Freie Universität Berlin) (2012)، محقق دوره فوق دکترا در دانشگاه فرایه برلین (Freie Universität Berlin)؛
• رئیس گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و استادیار گروه انسان شناسی و مطالعات کشورهای آلمانی زبان دانشگاه تهران؛
• کارشناس مسائل اجتماعی-سیاسی آلمان، متخصص انسان شناسی سیاسی و دارای تألیفات متعدد در زمینه انسان‌شناسی سیاسی.