ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا


درباره ما


امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تصمیمات، کنش‌ها و تحولات هریک از کشورها، نسبت به گذشته، تأثیرات گسترده‌تری بر دیگر کشورها و مناطق دارد؛ ازاین‌رو رصد مستمر تحولات منطقه‌ای و جهانی و همچنین تحلیل کنش‌ها و واکنش‌های کشورهای جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان با توجه به نقش عمده ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، مطالعه و تحلیل دقیق مسائل مربوط به این دو حوزه، امری ضروری تلقی می‌شود. در این راستا مؤسسه ایران-یوریکا به‌عنوان مرکزی مستقل توسط تعدادی از بازنشستگان حوزه‌های سیاست خارجی، اساتید دانشگاه و کارشناسان صاحب‌نظر با کسب حمایت‌های معنوی و مادی از نهادهای تصمیم‌ساز در سیاست خارجی به‌ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در تیرماه سال 1393 تأسیس شد تا به مطالعه تحولات و مسائل مربوط به ایالات‌متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بپردازد.

موارد ذیل در زمره اهداف مؤسسه ایران-یوریکا می‌باشند:

  1. مطالعه سیاست خارجی و منطقه‌ای اروپا و آمریکا و تأثیرات آن بر ایران؛
  2. مطالعه سیاست خارجی اروپا و آمریکا در قبال ایران؛
  3. بررسی روابط ایران با ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای اروپایی؛
  4. بررسی روابط فراآتلانتیکی؛
  5. برگزاری نشست‌های تخصصی درک سیاست خارجی ایالات‌متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان؛
  6. کمک به فرآیند تصمیم‌ گیری در کشور از طریق پیشنهاد راهکارهای اجرایی؛
  7. برقراری ارتباط کارشناسی با سایر مراکز مطالعاتی در داخل و خارج از کشور و نخبگان اروپا و آمریکا.

با توجه به اهداف و فعالیت‌های تبیین شده، این مؤسسه بر آن است تا از طریق ارتباطات مستمر با کارشناسان خبره و دیگر مراکز مطالعاتی تصمیم‌ساز و نیز دستگاه‌های سیاست‌گذار داخلی و خارجی، به کانونی برای تولید فکر و اندیشه، ایده پردازی، پژوهش و تصمیم‌سازی برای نخبگان و فعالان حوزه سیاست خارجی کشور تبدیل شود. در سطح خارجی نیز انتظار می‌رود مؤسسه بتواند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی پژوهشگران و کارشناسان اندیشکده‌های اروپایی و آمریکایی، در انتقال دیدگاه‌های ایرانی نسبت به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای به توفیقات ارزشمندی دست یابد.

مؤسسه ایران-یوریکا در جهت نیل به اهداف فوق، به‌صورت پیوسته نشست‌های تخصصی و میزگردهای کاربردی و نظری در حوزه اروپا و آمریکا برگزار می‌کند که نتایج آن در قالب گزارش‌ها، تحلیل‌ها و خبرنامه‌های سیاست خارجی اروپا و آمریکا در اختیار صاحب‌نظران و مراجع تصمیم گیر قرار می‌گیرد‌ و بخشی از آن نیز در سایت مؤسسه به آدرسِ www.eurica.ir برای استفاده عموم انتشار می‌یابد.