ایران - یوریکا

موسسه ایرانی مطالعات اروپا و امریکا

آلمان : آلمان در نقش آمریکا
تعداد بازدید: 416 تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۳

آلمان در نقش آمریکاایران-یوریکا: ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چالش های بزرگی را پیش روی آلمان قرار خواهد داد، چرا که آلمان بایستی لباس لطیف اقتصادی خود را به در کرده و لباس زمخت استراتژیک آمریکا را به تن نماید.در حالیکه در دهه های گذشته آلمان به عنوان قدرتی اقتصادی ظاهر گردیده، ایالات متحده آمریکا همواره به عنوان دست برتر ژئواستراتژیک در عرصه جهانی شناخته شده است. معرفی رکس تیلرسون [1]، به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، فردی که تا پیش از این مدیریت شرکت نفتی اکسون موبیل [2] را برعهده داشته است، و نیز بکارگیری نمایندگان حوزه خصوصی اقتصاد در کابینه ترامپ منجر به تعویض جایگاه این دو کشور خواهد شد. آمریکا با سکان داری ترامپ، بطور فزاینده ای، همراه با چین به ایفای نقش در جایگاه قدرت ژئواکونومیک جهانی خواهد پرداخت. همزمان نیز آلمان تبدیل به یک قدرت ژئوپولیتیک خواهد شد، چرا که پیش از این برلین با تحریم های خود علیه روسیه بر سر اوکراین، منافع اقتصادی خود را فدای منافع سیاسی امنیتی خود نموده است.

از آنجایی که ایالات متحده آمریکا به کشوری خسته و آسیب دیده از جنگ و متمرکز به بازسازی اوضاع داخلی خود، مبدل گردیده است، دیگر کشوری که زمانی نقطه تکیه گاه غرب به شمار می آمد، نمی باشد. بنابراین اروپا و آلمان می بایست مسئولیت جدید را پذیرفته و در قالب آن دوباره اروپا را تبدیل به دژی مستحکم نمایند. البته در این راه احتمال مرگ اروپا نیز وجود خواهد داشت.

فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ 28 دسامبر 2016

Rex Tillerson-[1]

Exxon Mobil-[2]

 


پیشنهاد این صفحه صفحه مناسب چاپ
 

سایر خبرها

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰ - پایش هفتگی بریتانیا (16 تا 22 آوریل 2018 -27 فروردین تا 2 اردیبهشت 1397)

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰ - پایش هفتگی اتحادیه اروپا (16 تا 22 آوریل 2018 - 27 فروردین تا 2 اردیبهشت 1397)

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰ - پایش هفتگی آمریکا ( 9 تا 15 آوریل- 20 تا 26 فروردین 1397)

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰ - پایش هفتگی بریتانیا ( 9 تا 15 آوریل- 20 تا 26 فروردین 1397)

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰ - پایش هفتگی فرانسه (9 تا 15 آوریل 2018 / 20 تا 26 فروردین 1397)

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۰ - پایش هفتگی فرانسه (19 مارس تا 8 آوریل 2018 - 28 اسفند 1396 تا 19 فروردین 1397)

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸ - پایش هفتگی بریتانیا (19 مارس تا 8 آوریل 2018 - 28 اسفند 1396 تا 19 فروردین 1397)

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۶ - پایش هفتگی آمریکا (19 مارس تا 8 آوریل 2018 - 28 اسفند 1396 تا 19 فروردین 1397)

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۰ - پایش هفتگی اتحادیه اروپا (19 مارس تا 8 آوریل 2018 - 28 اسفند 1396 تا 19 فروردین 1397)

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۰ - پایش هفتگی بریتانیا (5 تا 11 مارس 2018 - 14 تا 20 اسفند 1396)

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۰ - پایش هفتگی فرانسه (26 فوریه تا 4 مارس 2018 – 7 تا 13 اسفند 1396)

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۷ - پایش هفتگی آمریکا (26 فوریه تا 4 مارس 2018 – 7 تا 13 اسفند 1396)

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰ - پایش هفتگی فرانسه (19 تا 25 فوریه 2018 / 30 بهمن تا 6 اسفند 1396)

۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰ - پایش هفتگی اتحادیه اروپا (19 تا 25 فوریه 2018 / 30 بهمن تا 6 اسفند 1396)

۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷ - پایش هفتگی آمریکا (19 تا 25 فوریه 2018 – 30 بهمن تا 6 اسفند 1396)

۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰ - پایش هفتگی بریتانیا (19 تا 25 فوریه 2018 – 30 بهمن تا 6 اسفند 1396)

۰۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۰ - پایش هفتگی آمریکا (12 تا 18 فوریه 2018 - 23 تا 29 بهمن 1396)

۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۳ - پایش هفتگی بریتانیا (12 تا 18 فوریه 2018 - 23 تا 29 بهمن 1396)

۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۰ - پایش هفتگی اتحادیه اروپا (12 تا 18 فوریه 2018 - 23 تا 29 بهمن 1396)

۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰ - حضور ایالات ­متحده و بروز اختلافات